(ĐTCK) CTCP Bao bì nhựa Sài Gòn (SPP – sàn HNX) cho biết, ngày 21/9 tới sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

Theo thông báo, SPP sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:35, tức người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 35 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được cộng dồn vào và chuyển cho công đoàn quản lý, công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Đồng thời, SPP sẽ trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, tức người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) cũng được sử lý như trên.

Được biết, năm 2018, SPP đặt mục tiêu doanh thu 1.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26,4 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 10% bằng tiền mặt. Kết thúc 6 tháng, Công ty ghi nhận doanh thu 568,11 tỷ đồng, hoàn thành 45,45% kế hoạch năm; lợi nhuận 6,35 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành 24% kế hoạch năm.

Với thông tin trả cổ tức và thưởng cổ phiếu, cổ phiếu SPP đã liên tiếp tăng trần trong 2 phiên vừa qua sau hơn 1 tháng lình xình quanh mức giá 6.x. Đóng cửa phiên 6/9, SPP tăng 9,5% lên mức 8.100 đồng/CP với khối lượng khớp 76.600 đơn vị.

T.T